Kontrole dostępu

Chroniąc budynek zabezpieczeniami alarmowymi i systemami telewizji dozorowej nie powinniśmy zapominać o kontroli dostępu do budynku i poszczególnych pomieszczeń. Kontrola przepływu osób poruszających się w ramach wyznaczonych obszarów jest w dzisiejszych czasach bardzo ważna i ma kluczowe znaczenie dla ochrony osób, mienia czy informacji.

Zwykły, tradycyjny klucz możemy zastąpić szeregiem cyfr, kartą kodową czy też innymi bardziej wyszukanymi elementami technologicznymi. Przyłożenie elementu kodowego do czytnika spowoduje otwarcie przejścia i udostępnienie zawartości danej strefy do której użytkownik został dopuszczony.

Dzięki systemowi kontroli dostępu zyskujemy:

  • pełną kontrolę nad dostępem do obiektu czy pomieszczenia
  • możliwość wyselekcjonowania ważniejszych stref i objęcie ich szczególną ochroną
  • ochronę informacji, osób, mienia
  • pełną informację o przepływie osób poruszających się po obiekcie
  • możliwość integracji z systemami rejestracji czasu pracy pracowników oraz systemami alarmowymi i monitoringu.

Firma ISA zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem systemów kontroli dostępu, bazując na sprawdzonych rozwiązaniach uznanych firm produkujących urządzenia najwyższej jakości zachowując maksimum bezpieczeństwa.